Een metafoor is een impliciete (onuitgesproken) vergelijking. Het is een enorm krachtig taalkundig instrument. Metaforen spelen namelijk direct in op onze emotie. Het is de Hercules onder de taalkundige beïnvloedingsprincipes.

Met een metafoor beïnvloed je mensen zonder dat ze het door hebben en zonder dat ze er iets tegen kunnen doen. De metafoor stelt impliciet dat 2 volledig niet gerelateerde onderwerpen samen een eigenschap delen. En dit kun je ongelimiteerd doen. Zolang je met de metafoor maar de verbeelding en emotie van de ander weet te raken. Zodra de associatie wordt herkent is de vergelijking een feit. En omdat het om een emotionele associatie gaat is er geen rationeel argument tegen opgewassen.

Een bekend voorbeeld is een oude slogan van Esso: “Esso stopt een tijger in je tank”. Met deze vergelijking gaf de benzineproducent zijn benzine de kenmerken mee van een tijger. Het roept een beeld op van kracht.

Hoe vind je de juiste metafoor voor jouw boodschap?

  • Bedenk welke eigenschap je wilt benadrukken van jouw onderwerp
  • Bedenk welke actie je wilt bereiken bij de ander
  • Brainstorm zo veel mogelijk dingen bij elkaar die voldoen aan de eigenschap die je zoekt
  • Schrap de metaforen die een ongewenste negatieve associatie kunnen oproepen
  • Bedenk welke metafoor past bij het gedrag dat je wilt bereiken
  • Kies voor de metafoor die verrassend is maar wel herkenbaar gelinkt kan worden aan jouw onderwerp

 Tip: Begin je argumentatie met de metafoor. Zodra de metafoor post heeft gevat zal dit het kader zijn waarbinnen de rest van je argumentatie wordt ervaren.

Cheers!

Marcel