Resultaat Disclaimer

Laatst bijgewerkt op 19 mei 2023

Je erkent en stemt ermee in dat System two (“systemtwo.nl”) en Marcel Heinkens geen claims maken of garanties bieden met betrekking tot mogelijke inkomsten die je kunt verdienen door middel van onze ideeën, informatie, (betaalde) programma’s of strategieën. Wat we wel kunnen garanderen is dat we waardevolle en bewezen strategieen en tactieken delen die succesvol zijn toegepast en goede resultaten hebben laten zien.

Wij geloven niet in “Snel-rijk-worden” programma’s. Wat wij wel geloven, is hard werken, slim werken, waarde toevoegen en anderen helpen. Met deze intenties hebben wij onze programma’s en trainingen ontworpen.

Niets op deze pagina, op onze website(s) of in onze e-mails vormt een belofte of garantie voor toekomstige verdiensten. Financiële cijfers die hier worden genoemd of op een van onze andere websites of in e-mails, zijn slechts schattingen of projecties op basis van eerdere resultaten en mogen niet als exacte of gegarandeerde resultaten worden beschouwd. Alle cijfers dienen uitsluitend ter illustratie.

Het succes dat je kunt behalen met behulp van de door ons (System two / Marcel Heinkens) verstrekte informatie, tools en strategieën is afhankelijk van meerdere factoren. Wij hebben geen kennis van jouw achtergrond, arbeidsethos, toewijding, motivatie, startcondities, of jouw zakelijke kennis en vaardigheden. Daarom kunnen wij niet garanderen dat je rijk wordt, succes behaalt of enige inkomsten genereert.

Als je vragen hebt, kun je deze e-mailen naar: info@systemtwo.nl